Privacy statement & algemene voorwaarden

Om je informatie toe te sturen of kans te maken op een JBL speaker, hebben we je naam en e-mailadres nodig. Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden. De gegevens bewaren wij zolang de swipocratie actie loopt. Daarna verwijderen we je naam en e-mailadres.

Wil je meer informatie over hoe de gemeente omgaat met het verwerken van de persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring. www.assen.nl/privacyverklaring-gemeente-assen

Algemene voorwaarden winactie JBL Charge 4 speaker Swipocratie gemeente Assen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie JBL Charge 4 speaker Swipocratie gemeente Assen.

 2. Door deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

 3. Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.

 4. Om in aanmerking te komen voor de ter beschikking gestelde prijs, dienen deelnemers de volledige vragenset in Swipocratie in te vullen en hun gegevens achter te laten. 

 5. De Swipocratie vragenset is te beantwoorden op assen.swipocratie.nl

 6. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens insturen komen niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.

 7. Deelname is mogelijk t/m 22 november 2020.

 8. De uitslag wordt aan de winnaars per email bekend gemaakt.

 9. Er worden twee winnaars geloot, beide winnaars ontvangen één JBL Charge 4 speaker t.w.v. €119,-.

 10. De gemeente Assen is verantwoordelijk voor de afwikkeling van deze prijs.

 11. Per persoon kan slechts één keer worden deelgenomen.

 12. De gegevens van deelnemers worden gebruikt om uitvoering te geven aan deze winactie, waaronder het per e-mail inlichten van de prijswinnaars. De gegevens kunnen tevens gebruikt worden om deelnemers op de hoogte te houden over het vervolg van de Swipocratie. 

 13. Swipocratie, gemeente Assen en/of haar partners zal (zullen) in geen geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade of verliezen die voortvloeien uit de toekenning of de uitvoering van de prijs of uit deelname aan de actie.

 14. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, noch is deze inwisselbaar voor geld.

 15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 16. Deelnemers verklaren akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.

 17. Swipocratie en gemeente Assen zijn gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.