Samen op weg naar een duurzaam Assen

We zijn op weg naar een duurzaam Assen. Om nu en in de toekomst fijn te kunnen blijven wonen, werken en leven. We zetten de eerste stappen door energie te besparen en energie duurzaam op te wekken. We gaan op zoek naar andere manieren om onze woningen en gebouwen te verwarmen. Dat doen we stap voor stap, samen met inwoners. Ook kijken we waar in Assen plek is om grootschalig energie op te wekken met zonneparken. We gaan met energie aan de slag in je huis, je omgeving, met je vervoer en in je bedrijf.

Hoe gaan we dat doen, hebben we vastgelegd in het uitvoeringsprogramma voor 2019-2020 In de Visie Energietransitie staat vastgelegd welke doelstellingen we willen halen. De visie sluit aan bij de landelijke en wereldwijde afspraken die moeten zorgen voor een beter klimaat. De plannen die er zijn, hebben invloed op je huis, je omgeving, je vervoer en je bedrijf.

Lees meer